Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Hỗ trợ trực tuyến

 

 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN
 
I. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TẠI HÀ NỘI - Ms Nguyệt - 0967 8686 24 - nguyetlt@giaoducvietnam.edu.vn
  
II. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG – Ms Nhung: 0982 78 78 40 – nhungnt@giaoducvietnam.edu.vn
 
III. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TẠI HỒ CHÍ MINH - Ms Nết: 0973 86 86 82 – netbt@giaoducvietnam.edu.vn; Ms Hà: 0973 86 86 80 - havt@giaoducvietnam.edu.vn
 
IV. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TẠI NHA TRANG – Ms Nhung: 0982 78 78 40 – nhungnt@giaoducvietnam.edu.vn