Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Sơ đồ Website

TIN TỨC

Lưu ý khi đăng ký học

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

Đào tạo tiếng Nhật

Đào tạo tiếng Đức

Đào tạo tiếng Anh

Đào tạo tiếng Hàn

Đào tạo tiếng Trung

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Đào tạo nghiệp vụ Quản trị kho hàng

Đào tạo Quản trị điều hành trong sản xuất

Khóa học về 5S

Khóa học nhận thức về ISO

Khóa học đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nâng cao

Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

Đào tạo đấu thầu theo hướng dẫn của nhà tài trợ

Bồi dưỡng kiến thức về nguồn vốn BOT,BTO,BT,PPP

ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG

Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động

Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho giảng viên

Nội dung đào tạo nhóm 1 - người làm công tác QL

Nội dung đào tạo nhóm 2 - cán bộ chuyên trách

Nội dung đào tạo nhóm 3 (công việc nghiêm ngặt)

Nội dung đào tạo nhóm 4 - người LĐ mọi ngành nghề

CÁC LỚP THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Đào tạo Quản lý dự án

Đào tạo Giám đốc quản lý dự án

Lớp nghiệp vụ vận hành quản lý nhà chung cư

Đào tạo Kiến thức bất động sản

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công công trình

Đào tạo chỉ huy trưởng công trình xây dựng

ĐÀO TẠO KHAI HẢI QUAN

Đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử

Đào tạo về hệ thống VNACCS/VCIS

PHẦN MỀM

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger Hyperlink

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger