Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo tiếng Nhật

 KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT TẠI NGOẠI NGỮ VIET – EDU

Liên hệ: Ms Nguyệt - 0967 8686 24 - 1800 0077 (Tổng đài miễn phí cuộc gọi)

STT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG HỌC

GIÁO TRÌNH

1

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1

02 tháng

1.200.000

Dành cho học viên học từ đầu

Minano Nihongo Quyển I

Chữ cái→Bài 7

2

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

02 tháng

1.500.000

Học viên đã học qua SC1

Minano Nihongo Quyển I

Bài 8→Bài 16

3

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3

02 tháng

2.200.000

Học viên đã học qua SC2

Minano Nihongo Quyển I

Bài 17→Bài 25

4

TIẾNG NHẬT CẤP TỐC

03 tháng

3.980.000

Dành cho HV có nhiều thời gian, tham gia các ca học liên tục.

Sơ cấp 1 → sơ cấp 3

5

TIẾNG NHẬT N5

03 tháng

3.980.000

Dành cho HV có nhu cầu đi

Du Học Nhật Bản

Minano Nihongo Quyển I

(Chữ cái bài 25)

6

TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 1

02 tháng

2.500.000

Học viên đã học qua trình độ

Sơ cấp 1,2,3

Minano Nihongo Quyển II

 (bài 25→35)

7

TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 2

02 tháng

3.500.000

Học viên đã học qua trình độ Trung cấp 1                    

Minano Nihongo Quyển II

 (bài 36→50)

8

TIẾNG NHẬT N4 (TC1+TC2)

03 tháng

6.000.000 giảm còn

4.500.000

Học viên đã học qua trình độ

Sơ cấp 1,2,3

Minano Nihongo Quyển II

(Bài 25 đến Bài 50)

9

TIẾNG NHẬT N3

03 tháng

7.000.000 giảm còn

5.500.000

Học viên đã học qua trình độ

Trung cấp 1+2

Giáo trình do Giáo viên biên soạn

10

LUYỆN THI N5

36 giờ

1.500.000

Học viên có nhu cầu ôn thi N5

Luyện đề: 3 Kỹ năng NGHE-ĐỌC-VIẾT

11

LUYỆN THI N4

36 giờ

1.600.000

Học viên có nhu cầu ôn thi N4

Luyện đề: 3 Kỹ năng NGHE-ĐỌC-VIẾT

12

LUYỆN THI N3

36 giờ

3.000.000

Học viên có nhu cầu ôn thi N3

Luyện đề: 3 Kỹ năng NGHE-ĐỌC-VIẾT

13

TIẾNG NHẬT CẢ NĂM

12 tháng

3.980.000

Tham gia các khóa học tiếng Nhật SC 1,2,3 và một NN khác trong 01 năm. Ko được BL thẻ.

Tiếng Nhật SC 1,2,3 và một NN khác: Hàn SC1; Trung A hoặc Anh cơ bản.