Quà tặng doanh nghiệp, đào tạo an toàn lao động , đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng-0976607660 chat cung Mr Dũng-0976607660 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Hảo-0982787821 chat cung Ms Hảo-0982787821 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Nhung-0982787840 chat cung Ms Nhung-0982787840 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Hà-0973868600 chat cung Ms Hà-0973868600 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Vân-0979868659 chat cung Ms Vân-0979868659 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Loan-0985 86 86 55 chat cung Ms Loan-0985 86 86 55 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Hà-0982787831 chat cung Ms Hà-0982787831 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Nết-0973868682 chat cung Ms Nết-0973868682 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Thủy - 0985868630 chat cung Ms Thủy - 0985868630 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Nguyệt-0967868624 chat cung Ms Nguyệt-0967868624 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang
Ms Quỳnh - 0978868631 chat cung Ms Quỳnh - 0978868631 hỗ tợ phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang

Cơ cấu tổ chức

 Công ty CP Giáo Dục Việt Nam được định hướng chiến lược kinh doanh và công nghệ bởi Hội đồng Quản trị, gồm những cổ đông với tỷ lệ góp vốn lớn được điều hành hoạt động bởi Ban Giám đốc và việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao cho các phòng ban, chi nhánh trực thuộc. (Sơ đồ)

 

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty GDVN

Tổng số nhân sự tính đến ngày 01/09/2015 là 300 cán bộ công nhân viên. Không kể một lực lượng đông đảo các cộng tác viên, các chuyên gia tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ. Chúng tôi luôn chào đón những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết và khẳng định bản thân

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap