Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Xét tuyển hệ Cao đẳng Chính qui

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Số: 89 /CV – CNKTCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 06 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

Về việc: Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm học 2010

mở tại Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

- Căn cứ chỉ tiêu đào tạo đã được Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp giao cho trườngTrung cấp Công nghệ Hà Nội;

- Căn cứ vào Quyết định số 89/CV-CNKTCN ngày 9 tháng 6 năm 2010 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo , Bộ Công thương phân chỉ tiêu.

 Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội thông báo Tuyển sinh các hệ Cao đẳng và hệ liên thông trung cấp lên Cao đẳng như sau:;

                        1. Hệ Cao đẳng:

                        - Ngành Tin học ứng dụng:             Chỉ tiêu: 50 sinh viên

                        - Ngành Kế toán:                              Chỉ tiêu: 50 sinh viên

                        - Ngành Tài chính ngân hàng:         Chỉ tiêu: 50 sinh viên

               Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT và tương đương.

               Hình thức tuyển sinh: Xét điểm thi ĐH, CĐ năm 2010

               Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu báo điểm + 2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ.

               Thời gian đào tạo: 3năm (36 tháng).

Sau khi tốt nghiệp học sinh được liên thông để lấy bằng Đại học chính quy.

               2. Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng:

                        - Ngành Kế toán:                              Chỉ tiêu: 50 sinh viên

                        - Tin học ứng dụng:                          Chỉ tiêu: 50 sinh viên

               Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

               Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

               Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

               Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng).

Sau khi tốt nghiệp học sinh được liên thông tiếp để lấy bằng Đại học chính quy.

               Địa điểm học: Tại trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội (Số 60 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội)

            3. Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội:

VPTS 1: Số 554 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội * ĐT: 04. 629 44 035/629 46 035

VPTS 2: A3P2 – TTGV – ĐHSPNN – ĐH Quốc Gia Hà Nội * ĐT: 04 6296 5000

 Hotline: 0983 83 01 09 -  0967 86 86 24

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap