Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lịch khai giảng các lớp nghiệp vụ sư phạm

 LỊCH KHAI GIẢNG

 

CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Hotline: 0967 8686 24 

 

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

Ca học

 

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (vnđ/họcviên)

ĐƠN VỊ CẤP

Hà Nội

HCM

ĐN

 

Hà Nội

Đà Nẵng

TP HCM

1.Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

(thời lượng: 1,5 tháng)

 (xem nội dung)

 

Tối 2-4-6

06/09

26/09

18/9

Gốc

2.200.000

2.200.000

2.200.000

ĐH SP Hà Nội 

Ngày T7 và CN

    9/9

 

    6/9

11/9

Ưu đãi

1.800.000

 

 

2.Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, đại học

(thời lượng: 2 tháng)

(xem nội dung học)

Tối 2-4-6

6/9

26/9

18/9

Gốc

3.000.000

3.300.000

3.300.000

ĐH SP Hà Nội 

Ngày T7 và CN

     9/9

    

     6/9

 

  11/9

Ưu đãi

2.500.000

 2.800.000

2.800.000

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục mầm non

(thời lượng: 3 tháng)

(xem nội dung học)

Tối T2->T6

    11/9  

Gốc

2.500.000

 3.000.000

3.000.000

ĐHSP

CĐ SP TƯ

Ngày T7 và CN

  10/9

    

  9/17

Ưu đãi

 2.200.000

 

 

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý mầm non

(thời lượng: 3 tháng)

(xem nội dung học)

Tối T2->T6

 26/9

 26/9

 

Gốc

2.500.000

3.500.000

3.500.000

ĐHSP

CĐ SP TƯ

Ngày T7 và CN

10/9

          9/9

  9/17

Ưu đãi

 2.200.000

 

 

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ trung cấp, cao đẳng nghề

(thời lượng: 1,5 tháng)

(xem nội dung học)

 Tối 2-4-6

 

 

 

Gốc

2.200.000

2.500.000

2.500.000

CĐ cơ điện HN

T7CN

  9/9

      9/9

9/9

Ưu đãi

 

 

 

6. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề sơ cấp

(thời lượng: 1,5 tháng)

T7CN

9/9

9/9

9/9

Gốc

1.800.000

1.800.000

1.800.000

CĐ cơ điện HN

7.  Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục

(xem nội dung học)

 

Liên hệ:

0967868624

Liên hệ:

0967868624

 

Gốc

1.800.000

1.800.000

1.800.000

ĐH SP Hà Nội I

 

Ưu đãi

 

 

 

8.  Bồi dưỡng triết học sau ĐH cho GV CĐ, ĐH.

(xem nội dung học)

 

Liên hệ:

0967868624

Liên hệ:

0967868624

 

Gốc

2.000.000

2.000.000

2.000.000

ĐH SP Hà Nội I

9.  Bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác thiết bị trường học.

 

 

Liên hệ:

0967868624

 

 

Tiểu học

2.700.000

3.000.000

3.000.000

ĐH SP Hà Nội I

 

Trung học

3.000.000

3.000.000

3.000.000

10.  Đào tạo nghề bảo mẫu, cấp dưỡng

 

 

Liên hệ:

0967868624

Liên hệ:

0967868624

 

Gốc

2.000.000

2.200.000

2.200.000

CC sơ cấp nghề

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap