Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lịch Khai giảng Các Chương Trình Ngắn hạn

 

LỊCH KHAI GIẢNG 

TEL: 0967 86 86 24   
 

TT

CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

TẠI HOÀNG QUỐC VIỆT

1

Văn thư Lưu trữ

(xem nội dung đào tạo)

K1:12/08/2017

2.200.000

Thứ 7 & CN

Tối 2-4-6

2

Thư ký Văn phòng

(xem nội dung đào tạo)

K1:12/08/2017

1.800.000

Tối 2-4-6

Thứ 7 & CN

3

Thông tin Thư viện

(xem nội dung đào tạo)

K1:12/08/2017

1.500.000

Tối 2-4-6

Thứ 7 & CN

4

Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

(xem nội dung đào tạo)

 

 

K1:04/08/2017

K2:07/08/2017

HP HN:

1.800.000

2.400.000

3.200.000

HP  ĐN và HCM:

1.900.000

2.500.000

3.300.000

1 tháng

2 tháng

3 tháng

5

Luyện thi TOEFL – ITP

Chương trình B1

Chương trình B2

Tiếng Anh A2

K1: 12/08/2017

3.000.000

3.500.000

4.500.000

3.100.000

T2-4-6

Thứ 7 _CN

6

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

K1:19/08/2017

800.000

1.000.000

Nhóm 1 và 4

Nhóm 2 và 3

7

Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động

 

4.500.000

Thứ 7 và CN

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

(xem nội dung đào tạo)

 

K1:11/08/2017

K2: 25/08/2017

800.000

3 ngày

9

Quản lý Dự án

(xem nội dung đào tạo)

 

K1: 19/06/2017

1.400.000

5 ngày

10 tối

10

Môi giới Bất Động Sản

Định giá Bất Động Sản

Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS

(xem nội dung đào tạo)

 

K1: 21/08/2017

1.300.000

1.600.000

1.300.000

Thứ7

&CN

Tối 2-4-6

11

-Nghiệp vụ Kỹ sư định giá

-Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 

K1: 21/08/2017

1.500.000

1.500.000

14 tối

10 tối

12

Giám sát thi công xây dựng

(xem nội dung đào tạo)

 

K1: 21/08/2017

1.700.000

Ngày

13

Nghjệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học

12/09/2017

2.500.000

2 tháng

14

Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp

114/08/2017

2.000.000

1.5 tháng

15

Nghiệp vụ Bồi dưỡng Giáo dục Mầm non

Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục 

12/08/2017

2.500.000

3.500.000

2.5 tháng

16

Xoa bóp Bấm huyệt

K1: 13/08/2017

2.000.000

Tối

17

Khóa học về ISO

- Nhận thức ISO 9001:2008

-  Nhận thức ISO 14001:2004

-  Nhận thức ISO 18001:2007

K1: 24/08/2017

1.200.000

2 tối

18

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008

K1: 19/08/2017

1.800.000

6 tối

19

Khóa học 5S

K1: 19/08/2017

1.200.000

4 tối

20

Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

K1: 19/082017

1.500.000

2 ngày

TẠI 70 GIÁP NHẤT - THANH XUÂN - HÀ NỘI

1

Hướng dẫn viên du lịch

12/08/2017

17/06/2017

1.800.000

2.400.000

3.200.000

Tối 2-4-6

Thứ 7-CN

TẠI LÔ 7 BT1- KHU ĐÔ THỊ TÂN TÂY ĐÔ

1

Quản lý sản xuất

25/08/2017

2.500.000đ

Thứ 7- CN

2

Khóa học nấu ăn

14/08/2017

4.000.000đ

S,C

3

Khóa học Quản trị Khách sạn – DV Nhà hàng

21/08/2017

2.500.000đ

S2-4-6

C2-4-6

4

Khóa học làm bánh

16/08/2017

1.800.000đ

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap