Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lịch khai giảng các chương trình kế toán

LỊCH KHAI GIẢNG KẾ TOÁN

HOTLINE:  0967 86 86 24

HÀ NỘI 

Đơn vị tính: 1.000 vnđ/khóa học

Khóa học

Khai giảng

Ca học

Thời lượng

Học phí

Kế toán trưởng doanh nghiệp

03/12

Chủ nhật

02 tháng

1.500 VNĐ

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

02/12

Thứ 7

02 tháng

1.800 V

Kế toán tổng hợp thực hành từ a->z

03/12

Chủ nhật

04 tháng

3.200 VNĐ

Kế toán viên hành chính sự nghiệp

09/12

Thứ 7

1,5 tháng

2.500 VNĐ

Kế toán thực hành hành chính sự nghiệp

Liên hệ

Thứ 7

1,5 tháng

2.800 VNĐ

Kế toán ngân hàng

Liên hệ

 

1,5 tháng

2.500 VNĐ

Tín dụng ngân hàng

Liên hệ

 Tối 35

01 tháng

1.800 VNĐ

Quản trị doanh nghiệp

1/12

Tối 4,6

1,5 tháng

2.500 VNĐ

Quản trị kinh doanh

1/12

Tối 4,6

1,5 tháng

2.500 VNĐ

Nghiệp vụ khai hải quan

3/12

Chủ nhật

02 tháng

3.500 V

QLNN ngạch chuyên viên

9/12

Thứ 7, CN

02 tháng

3.400 VNĐ

QLNN ngạch chuyên viên chính

14/12

Tối 2345

02 tháng

3.600 VNĐ

Xuất nhập khẩu thực hành tại cảng

10/12

Chủ nhật

1,5 tháng

2.500 VNĐ

 

 

 

 

 

HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 vnđ/khóa học

Khóa học

Khai giảng

Ca học

Thời lượng

Học phí

Kế toán trưởng doanh nghiệp

17/12

Chủ nhật 

02 tháng

1.500 VNĐ

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

17/12

Chủ nhật 

02 tháng

2.000 V

Kế toán tổng hợp thực hành từ a->z

Liên hệ

Tối 246

04 tháng

3.200 VNĐ

Kế toán viên hành chính sự nghiệp

16/12

Thứ 7

1,5 tháng

2.500 VNĐ

Kế toán thực hành hành chính sự nghiệp

Liên hệ

Chủ nhật

1,5 tháng

2.800 VNĐ

Kế toán ngân hàng

Liên hệ

Tối 246

1,5 tháng

2.500 VNĐ

Thẩm định giá

Liên hệ

Chủ nhật

 1,5 tháng

4.000 VNĐ

Quản trị doanh nghiệp

5/12

Tối 357

1,5 tháng

2.500 VNĐ

Quản trị kinh doanh

5/12

Tối 357

1,5 tháng

2.500 VNĐ

Nghiệp vụ khai hải quan

3/12

Chủ nhật

02 tháng

3.000 V

QLNN ngạch chuyên viên

4/12

16/12

Tối 246

T7, CN

02 tháng

4.000 VNĐ
3.500 VNĐ

QLNN ngạch chuyên viên chính

23/12

T7, CN

02 tháng

5.000 VNĐ
4.000 VNĐ

Xuất nhập khẩu thực hành tại cảng

24/12

Chủ nhật

1,5 tháng

2.500 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian làm việc:

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 07h45’ – 11h30’; Chiều 13h45’ – 20h00

 

Thứ 7 và Chủ nhật : Sáng 07h45’ – 11h30’; Chiều 13h45’ – 18h00

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap