Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Khoá học Phòng ngừa sai phạm trong quyết toán thu

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số …………../GDVN                                                                            

                                                               Hà Nội, Ngày..........tháng ..........năm.........  

      

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp tập huấn phòng ngừa sai phạm trong quyết toán thuế

 

            - Căn cứ thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

            - Căn cứ thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ - CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Căn cứ điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam;

- Để giúp các đơn vị, doanh nghiệp cập nhật, nắm vững các kỹ năng trong công tác thanh quyết toán thuế. Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ, và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Trường ĐH Kinh Tế Quốc dân mở các lớp tập huấn chuyên sâu.

Đối tượng: Là công nhân viên chức đã đi làm (Giám đốc, trưởng, phó Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, trưởng phó các phòng ban chức năng, chủ nhiệm và các cá nhân có nhu cầu…

Địa điểm học tại Hà Nội: Số 2 - A5, Tập thể giáo viên ĐHSPNN ĐHQG Hà Nội

      Thời gian học : 04 buổi (3h/1buổi)

      Học phí: Liên hệ

      Khai giảng: 15/08/2010 (học cuối tuần)

      Giảng viên: Là các chuyên gia uy tín, đã tham gia thanh kiểm tra kiểm toán, quyết toán từ Tổng Cục thuế, Vụ chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài Chính.

      Nội dung: gồm 04 phần:

            1. Kế toán các loại thuế GTGT, TNDN, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu.. Doanh thu-chi phí dưới góc độ kế toán và thuế. Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

            2. Phòng ngừa & điều chỉnh sai sót lập báo cáo Tài chính trong quyết toán thuế.

            3. Xử lý giải đáp vướng mắc Thanh kiểm tra Quyết toán Thuế

            4. Hướng dẫn kê khai giải đáp vướng mắc quyết toán thuế TNCN

 

Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (Fax) danh sách học viên tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trước 03 ngày khai giảng.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Cơ sở 1: A3P2 – TT Giáo viên – ĐHSPNN – ĐHQGHN - Hà Nội

Cơ sở 2: Số 131 / 26 Đường 3/2 Phường 11 Quận 10  Tp.HCM

TEL: 04.3754 9329 – 09 7660 7660 – 0979 86 86 59 – 0983 86 86 01 - 0979 86 86 33

Email: ketoanquocgia@gmail.com hoặc ketoanquocgia.net@gmail.com hoặc lanhuong2202@gmail.com

Website: ketoanquocgia.net

 

 Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT: www.mpi.gov.vn;

Công ty nhận tổ chức đào tạo Kế toán Tổng hợp, Kế toán Trưởng, KT Thuế, Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án - Quyết toán công trình tại Doanh nghiệp/ đơn vị tại địa phương. Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork…; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư. v.v.v cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.

 

                                                                                         GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                             (đã ký)                                

- Như trên:                                                                            

- Lưu vp:

 

 

 

                                                             Đào Xuân Dũng

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap