Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo nghiệp vụ quản lý trường mầm non

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUÔC GIA

----------&&&---------

Sè:           /GDVN

(V/v: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----------&&&---------

 

 

Hà Nội, ngày .... tháng... năm 2014

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

 

Kính gửi : Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

-         Phòng giáo dục mầm non

-         Các phòng giáo dục các huyện, quận, thành phố

- Căn cứ công văn số 92/TT-ĐHSPHN ngày 17/03/2014 Của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc phối hợp, đặt lớp Đào tạo bồi dưỡng Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý trường mầm non tại Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam.

- Căn cứ vào  nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các Trường...trên toàn quốc.          

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố,cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non và nguồn chưa có chứng chỉ quản lý

     II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : (Theo chương trình ban hành tại quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012)

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non.

     III. HỌC PHÍ & THỜI GIAN HỌC

Học phí: 2.500 000đ/ học viên (hai triệu năm trăm ngàn đồng). Số lượng tối thiểu 40 học viên trở lên

    IV. HỒ SƠ

1. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) gửi kèm theo Thông báo;

2. Bản sao Giấy khai sinh có công chứng;Bằng TN Đại học phô tô công chứng, CMT phô tô, 02 ảnh 3x4.

   V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.      Thời gian: Thời gian học 02 tháng

2.      Địa điểm: Tại Giảng đường B2 – ĐHNN Quốc Gia – Cầu giấy – Hà Nội

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia. Số 2 Nhà A3 – Khu TT Giáo viên ĐHNN Quốc Gia – Cầu Giấy – Hà Nội. Tel: 043.7549260 ( CQ )  Fax: 043.7549260 .DĐ:0967 8686 24 ( Đ/c Nguyệt)  -  0982787840 ( Đ/c Nhung) 

Email: nguyetlt@giaoducvietnam.edu.vn 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap