Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo Kế toán thuế dành cho Giám đốc

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUỒC GIA

______________________

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 _____________________

  

     Số: 01/KT-                                                                 

   ( V/v: Mở lớp Thuế dành cho

 nhà Quản lý và Giám đốc DN)                                                          

                                                                                             Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Cơ quan, Doanh nghiệp!


           Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam – Trung tâm kế toán Quốc gia, liên kết với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khai giảng lớp học ngắn hạn: “Thuế dành cho nhà Quản lý và Giám đốc doanh nghiệp”.Nhằm giúp các Cán bộ, Nhà quản lý, Giám đốc, Phó giám đốc DN, các Trưởng - Phó phòng ban chức năng nắm được tổng quan về các loại thuế trong doanh nghiệp và cách quản lý từng loại thuế. Đưa ra được các giải pháp giảm thiểu chi phí và rủi ro trong công tác quản lý thuế tại doanh nghiệp. Nắm vững các nguyên tắc kế hoạch thuế và biết cách hoạch định kế hoạch thuế cho doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia:

·              Những người giữ vị trí Giám đốc điều hành hoặc Chủ doanh nghiệp nhưng chưa có điều kiện trang bị công cụ về thuế.

·             Những người đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp hoặc nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty.

·             Các kế toán trưởng, kế toán tổng hợp có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ về thuế.

Nội dung khoá học:

·                  Những vấn đề chung về thuế và các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp.

·                  Thuế giá trị gia tăng (VAT): các quy định hiện hành và cách quản lý tại doanh nghiệp. 

·                  Thuế thu nhập doanh nghiệp: bản chất, rủi ro và cách quản lý.

·                  Thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt: các quy định và việc vận dụng vào thực tế tại doanh nghiệp.

·                  Kế hoạch thuế trong doanh nghiệp

·                  Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý thuế tại doanh nghiệp

Điều kiện học tập

·             Giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm về kế toán thuế ở Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân, phương pháp giảng dạy tiên tiến.

·             Chương trình đào tạo sát thực, gắn với những tình huống nghiệp vụ cụ thể.

·             Trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

·             Số lượng học viên một khóa học không quá 20 người.

Thời lượng và học phí

·             Thời lượng    :  6 Buổi (03 tiếng/ buổi)

·             Học phí          :  Liên hệ

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Cơ sở 1: A3P2 – TT Giáo viên – ĐHSPNN – ĐHQGHN - Hà Nội

Cơ sở 2: Số 131 / 26 Đường 3/2 Phường 11 Quận 10  Tp.HCM

TEL: 04.3754 9329 – 09 7660 7660 – 0979 86 86 59 – 0983 86 86 01 - 0979 86 86 33

Email: ketoanquocgia@gmail.com hoặc ketoanquocgia.net@gmail.com hoặc lanhuong2202@gmail.com

Website: ketoanquocgia.net

 

Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT: www.mpi.gov.vn;

Công ty nhận tổ chức chức đào tạo Kế toán Trưởng, Nghiệp vụ sư phạm; Nghiệp vụ đấu thầu tại Doanh nghiệp,/ đơn vị tại địa phương. Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu t ư.v.v cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.

 

                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                              

      - Như kính gửi:                                                                                                  

- Lưu vp:

- Các giảng viên

                                                                                                         Đào Xuân Dũng

 

 

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap