Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN VỀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH

 

 THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính

 Xem Nội dung khóa học các kỹ năng hành chính 

 

            Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, Công ty CP Giáo Dục Việt Nam tổ chức các lớp ngắn hạn về bồi dưỡng kỹ năng hành chính như sau:

1- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính (10 buổi)                   - Học phí = 1.100.000đ

2- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng (10 buổi)                                   - Học phí = 1.100.000đ

3-Tổ chức hội họp và các sự kiện (10 buổi)                                - Học phí = 1.300.000đ

4- Giao tiếp và lễ tân hành chính (10 buổi)                                 - Học phí = 1.100.000đ

5- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý (10 buổi)                                   - Học phí = 1.300.000đ

6- Kỹ năng xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản theo TCNV ISO9001:2000 trong cơ quan, tổ chức(10 buổi)                                                                                             - Học phí = 1.100.000đ

7- Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội(10 buổi)                      - Học phí = 1.200.000đ

8- Kỹ năng thẩm tra, thẩm định VB quy phạm PL (10 buổi)       - Học phí = 1.200.000đ

9- Nghiệp vụ Văn thư-lưu trữ và hành chính văn phòng (20 buổi)  - Học phí = 2.200.000đ

10 - Văn hoá công sở (10 buổi)                                                   - Học phí = 1.300.000đ

11 - Thư ký văn phòng (10 buổi)                                                 - Học phí = 1.800.000đ

12 - Thông tin thư viện (10 buổi)                                                 - Học phí = 1.500.000 đ

 

            Tham gia giảng dạy là các giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ, các chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài Học viên, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, thu hút sự tham gia của người học trên cơ sở các bài tập tình huống thực hành kỹ năng,

            Nội dung, thời gian học sẽ thông báo khi nhận được danh sách đăng ký học

 

Thông tin khóa học Các lớp Kỹ năng Hành chính ngắn hạn xin vui lòng liên hệ

 

Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam:

Trụ sở chính: A3P2 – TT Giáo viên – ĐHSPNN – ĐHQGHN. TEL: 04. 3754 9260.

Website:  http://giaoducvietnam.edu.vn

                    http://daotaonganhan.com

Miền Bắc: - 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội. TEL: 04.3793 2609

  - 455 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội. TEL: 04. 3793 8053

Mobile: 0967 86 86 24 - 0982 78 78 21 – 0982 78 78 40 

Email: daotaonganhan_hn1@giaoducvietnam.edu.vn

Miền Nam: - 181/9 đường 3/2 – Phường 11 – Quận 10 – TP. HCM.

 - Số 195 đường D2 – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP. HCM.

Mobile: 0967 86 86 24 - 0973 86 86 80 – 0973 86 86 00.

Email: daotaonganhan_hcm1@giaoducvietnam.edu.vn.

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap